Който не шофира, той не прави нарушения, санкционирани от „органите на реда“. Факт! 

Та значи… През ноември ми направиха глоба с фиш за невключени светлини. 20 левчета… Е, ОК – сбъркала съм – ще си платя глобата и ще внимавам. Платих си я в задължителния 7-дневен срок през „най-близката пощенска станция“, цитирам надписа от бланката на фиша. Хубаво, че в къщи си имам добросъвестен архивар, който прибира и пази всякакви „непотребни листчета“! Ако не беше той, със сигурност щях да изхвърля отрязъка. 

И така до вчера, когато бивам сюрпризирана с писъмце от НАП. Я, викам си, това ще да е извлечение от осигурителния ми доход за миналата година. Поемам писмото с усмивка и хубаво предчувствие. Блажени верующите! Добър ден: Имате неплатена глоба с фиш, която ако не заплатите в 7 дневен срок ще ви бъде наложен запор на заплата, имущество, ще ви овалят в катран и патешки пера. 

Събрах бяс на глутница озверели улични кучета и набрах телефона оставен за справки. Заповядайте да изясните случая и да представите документа. Казвам: Аз съм си изпълнила обязаностите точ в точ – вие елате да си го вземете!!! Като компромисен вариант ми бе предлжено да го сканирам и пратя на мейл: Да бе, да! При платена сума и документ при тях, не могат да се оправят, та с електронна поща ли!?! Събрах кураж и мъничкото ми останало търпение и сутринта в 8.30 се строявам, първа кипра, пред главния портал… Щото аз нали съм на работа от точно този час, но казвам си – хайде – ще закъснея мъничко. Колко мъничко ли? Аз може и да съм на работа от толкова, но държавните служители, подчинени на министъра Дянков са от 9!!! Точно в 9 бивам допусната да се кача до 215 стая, където младо усмихнато девойче ми пожелава „Добро утро”… Оптимистка!!! Подавам документите мълчаливо, а в отговор ми подават друг лист със заявление (щото вече не се пишат молби), в което аз се моля да си оправят те грешките! Мълчанието ми свърши! Поисках да ми бъде изведено писмо, с което да удостоверят, че съм им представила документ за платена глоба, за да съм сигурна, че въпросът е приключил. Девойчето ме препрати при началничката си в 218 стая – явно подозиращо, че с мен няма да му е лесно. Отивам при началничката и чинно обяснявам случая (този път „Добро утро” нямаше). Писмо не могат да ми изведат. Що бе, питам аз?

–         НИЕ ТУК ОТ ДОКУМЕНТИ НЕ РАЗБИРАМЕ! ТОВА Е РАБОТА НА КАТ!

–         Вие сте институцията, оторизирана да събира неплатените глоби на КАТ! ЗА чий ……. сте тук тогава? Ако вие не разбирате от документи, тогава кой? Аз разбирам и ви ги представям!!! – повиших тон и вкарах няколко нецензурни думички.

В крайна сметка не ми беше представен документ, с който да изчистят катрана и перата от егото ми. Помолих се в заявлението, но пък си взех входящия номер и копие от него. Усмихнатото девойче пък ми сподели, че забележете От 1000 издадени глоби от КАТ 995 пристигат в НАП като неплатени и нещо в системата на КАТ е сбъркано!

На излизане попитах в какъв срок ще бъда уведомена, че случаят е приключил? Смяяяяяях… НАП такава практика нямат. Тъй като отново съм спазила 7 дневния срок няма да бъде заведена преписка по моя въпрос. Само при заведена такава те пишат писма и уведомяват недобросъвестните нарушители.

Прекръстих се… Що не вземат да сложат по една икона на входа на НАП, КАТ, НОИ… та като влизаш да се кръстиш за късвет, а като излизаш за да призоваваш Всевишния и всичките му светии, да не ти се налага отново да попадаш в лапите на институциите!?